098 561 1368

NHÀ HÀNG, NHÀ HÀNG CÁ HỒI, NHÀ HÀNG PHƯƠNG LINH

Nhà hàng cá hồi Phương Linh

3/12/2017 11:43:17 PM

 Hình ảnh Nhà hàng cá hồi Phương Linh:

 

nha-hang-phuong-linh-2-1

 

nha-hang-phuong-linh-1-1

 

ha-nha-hang-ca-hoi-phuong-linh-3

 

ha-nha-hang-ca-hoi-phuong-linh-2

 

ha-nha-hang-ca-hoi-phuong-linh-1

 

ha-nha-hang-ca-hoi-phuong-linh-4

 

Không gian Nhà hàng Phương Linh.

Các tin liên quan: